Musiksaal (Hauptgebäude, 1.OG)

Veranstaltungen an diesem Ort

Juni

05Jun14:0014:00Kinderorchester und Bläsergruppe (2. bis 5. Klasse)

06Jun20:0020:00Sinfonischer Chor Berlin

07Jun20:0020:00Freies Sinfonieorchester Berlin

12Jun14:0014:00Kinderorchester und Bläsergruppe (2. bis 5. Klasse)

13Jun20:0020:00Sinfonischer Chor Berlin

14Jun20:0020:00Freies Sinfonieorchester Berlin

19Jun14:0014:00Kinderorchester und Bläsergruppe (2. bis 5. Klasse)

20Jun20:0020:00Sinfonischer Chor Berlin

21Jun20:0020:00Freies Sinfonieorchester Berlin

26Jun14:0014:00Kinderorchester und Bläsergruppe (2. bis 5. Klasse)

27Jun20:0020:00Sinfonischer Chor Berlin

28Jun20:0020:00Freies Sinfonieorchester Berlin

Juli

03Jul14:0014:00Kinderorchester und Bläsergruppe (2. bis 5. Klasse)

04Jul20:0020:00Sinfonischer Chor Berlin

05Jul20:0020:00Freies Sinfonieorchester Berlin

10Jul14:0014:00Kinderorchester und Bläsergruppe (2. bis 5. Klasse)

11Jul20:0020:00Sinfonischer Chor Berlin

12Jul20:0020:00Freies Sinfonieorchester Berlin

17Jul14:0014:00Kinderorchester und Bläsergruppe (2. bis 5. Klasse)

18Jul20:0020:00Sinfonischer Chor Berlin

19Jul20:0020:00Freies Sinfonieorchester Berlin

24Jul14:0014:00Kinderorchester und Bläsergruppe (2. bis 5. Klasse)

25Jul20:0020:00Sinfonischer Chor Berlin

26Jul20:0020:00Freies Sinfonieorchester Berlin

31Jul14:0014:00Kinderorchester und Bläsergruppe (2. bis 5. Klasse)

August

01Aug20:0020:00Sinfonischer Chor Berlin

02Aug20:0020:00Freies Sinfonieorchester Berlin

07Aug14:0014:00Kinderorchester und Bläsergruppe (2. bis 5. Klasse)

08Aug20:0020:00Sinfonischer Chor Berlin

09Aug20:0020:00Freies Sinfonieorchester Berlin

14Aug14:0014:00Kinderorchester und Bläsergruppe (2. bis 5. Klasse)

15Aug20:0020:00Sinfonischer Chor Berlin

16Aug20:0020:00Freies Sinfonieorchester Berlin

21Aug14:0014:00Kinderorchester und Bläsergruppe (2. bis 5. Klasse)

22Aug20:0020:00Sinfonischer Chor Berlin

23Aug20:0020:00Freies Sinfonieorchester Berlin

28Aug14:0014:00Kinderorchester und Bläsergruppe (2. bis 5. Klasse)

29Aug20:0020:00Sinfonischer Chor Berlin

30Aug20:0020:00Freies Sinfonieorchester Berlin

September

04Sep14:0014:00Kinderorchester und Bläsergruppe (2. bis 5. Klasse)

05Sep20:0020:00Sinfonischer Chor Berlin

06Sep20:0020:00Freies Sinfonieorchester Berlin

11Sep14:0014:00Kinderorchester und Bläsergruppe (2. bis 5. Klasse)

12Sep20:0020:00Sinfonischer Chor Berlin

13Sep20:0020:00Freies Sinfonieorchester Berlin

18Sep14:0014:00Kinderorchester und Bläsergruppe (2. bis 5. Klasse)

19Sep20:0020:00Sinfonischer Chor Berlin

20Sep20:0020:00Freies Sinfonieorchester Berlin

25Sep14:0014:00Kinderorchester und Bläsergruppe (2. bis 5. Klasse)

26Sep20:0020:00Sinfonischer Chor Berlin

27Sep20:0020:00Freies Sinfonieorchester Berlin

Oktober

02Okt14:0014:00Kinderorchester und Bläsergruppe (2. bis 5. Klasse)

03Okt20:0020:00Sinfonischer Chor Berlin

04Okt20:0020:00Freies Sinfonieorchester Berlin

09Okt14:0014:00Kinderorchester und Bläsergruppe (2. bis 5. Klasse)

10Okt20:0020:00Sinfonischer Chor Berlin

11Okt20:0020:00Freies Sinfonieorchester Berlin

16Okt14:0014:00Kinderorchester und Bläsergruppe (2. bis 5. Klasse)

17Okt20:0020:00Sinfonischer Chor Berlin

18Okt20:0020:00Freies Sinfonieorchester Berlin

23Okt14:0014:00Kinderorchester und Bläsergruppe (2. bis 5. Klasse)

24Okt20:0020:00Sinfonischer Chor Berlin

25Okt20:0020:00Freies Sinfonieorchester Berlin

30Okt14:0014:00Kinderorchester und Bläsergruppe (2. bis 5. Klasse)

31Okt20:0020:00Sinfonischer Chor Berlin

X